Meer info? +31 252 - 673711 | info@judoyushi.nl

Judo Yushi talentpartner programmaSterker door samenwerken
Judo Yushi officieel judo topsport talentpartner

Judo Yushi heeft samen met de Judo Bond Nederland en in samenwerking met diverse organisaties en  judoscholen uit de omgeving een judostructuur neergezet, waarbinnen judoka’s zich kunnen ontwikkelen naar nationaal en internationaal topniveau. Daarbij maken we gebruik van zowel de clubstructuur van Judo Yushi als de bondsfaciliteiten (Regio- en nationale trainingen Judo Bond Nederland). 

Judo Yushi is op basis van geleverde prestaties, het programma en de samenwerkingsverbanden met andere clubs aangewezen als officiële Topsport Talentpartner van de Judo Bond Nederland en werkt o.a. met de leerlijnen uit het JBN meerjarenopleidingsplan.

Het Talentpartnerprogramma is bestuurlijk en financieel gestructureerd in de stichting Judo Yushi Topsport. Het ontwikkeltraject en trainingsprogramma wordt uitgevoerd door Judo Yushi. 

 

Samen met talentpartner Topsport Van der Kolk (Alkmaar e.o.) werken we samen aan de internationale begeleiding van judoka’s op Europese open toernooien, Europacups, EK, WK en EYOF. Alles over onze internationale samenwerking lees je op nljudo.nl .

 

Trainen als judoka in het full-time trainingsprogramma van Judo Yushi is een samenwerkingsmodel; deelname aan de trainingen in het Talentpartnerprogramma gebeurt in overleg met de eigen clubtrainer en de trainersstaf van Judo Yushi.

 


 

 

Deelnemen in het full time programmavan Talent naar Topsporter

 

Judo Yushi judoka Ilse Buren in de finale op de EYOF
Judo Yushi judoka Ilse Buren in de finale op de EYOF

Elke judoka gaat in zijn ontwikkeling door diverse leerfasen heen. De fundamentele basisprincipes en technieken zijn de eerste fase en leert de judoka op de eigen judoclub.

In de leeftijdsklasse tot 15 jaar kenmerkt het trainen zich door het ‘leren te trainen’. Judoka’s maken meer trainingsuren en maken zich een meer volwassen judostijl eigen met toevoeging van tactische en judospecifieke fysieke aspecten. Deze tweede fase in de ontwikkeling van de judoka beslaat de ‘onderbouw in talentpartnerprogramma’.

Judoka’s die doorgroeien naar de leeftijdsklasse tot 18 jaar/ tot 21 jaar/ volwassenen en een keuze maken zich maximaal te willen doorontwikkelen, komen in de bovenbouw terecht. Judoka’s in de bovenbouw krijgen een persoonlijk judoprofiel dat bestaat uit een programma van judotrainingen, fysieke trainingen, wedstrijden, medische en mentale begeleiding met een periodisering dat gericht is op kwalificatiemomenten en kampioenschappen.

 

Meer informatie (klik op een tab):

 

 

Judo Yushi biedt een totaalprogramma met trainingen, ondersteunende kennis, wedstrijden en trainingsstages.

Het trainingsprogramma dat behoort tot het full time programma wordt per periode vooraf samengesteld, zodat per periode helder is waar de judoka aan deelneemt. Voor de leeftijdsgroep tot 15 jaar is er een gezamenlijk programma, waarbij wordt toegewerkt naar enkele vooraf bepaalde meetmomenten. Bij de leeftijdsgroep tot 18 jaar, tot 21 jaar en boven 21 jaar, wordt het gezamenlijke programma per judoka/ groep judoka’s op maat afgestemd, afhankelijk van ambitie, mogelijkheden en resultaten.

 

Trainingsprogramma

Het trainingsprogramma is een uitgebalanceerd programma waaraan alle judoka’s kunnen deelnemen. Voor de judo skills training op vrijdagochtend is toestemming van de school vereist. In het tabblad “trainingen” vind je het complete trainingsprogramma.

Judo Yushi TV: Judo Skills Training

 

 

Trainingsstages

De judoka’s die trainen in het trainingsprogramma krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan diverse trainingsstages, waarbij ook trainingsstages in het buitenland. Bij de buitenlandse trainingsstages wordt zoveel mogelijk toegewerkt naar trainingsstages rondom Europese toernooien. 

Judo Yushi TV: Trainen bij Team Bath

 

 

Wedstrijdprogramma

Het wedstrijdprogramma wordt opgesteld door de trainers/coaches binnen het talentpartnerprogramma. In overleg met eigen clubcoaches kan van dit programma worden afgeweken. Bij de leeftijdsgroep tot 15 jaar is het programma primair bedoeld om judoka’s te ontwikkelen. Er wordt voor deze leeftijdsgroep jaarlijks ook een buitenlands toernooi in het programma opgenomen. 

In de leeftijdsgroep tot 18 jaar, tot 21 jaar en bij de senioren wordt het programma bepaald op basis van het persoonlijk judoprofiel. Daarbij zijn de meetmomenten internationaal en van de Judo Bond Nederland leidend en wordt door middel van andere toernooien naar deze kwalificatiemomenten toegewerkt. De mate waarin een judoka zich weet te kwalificeren bepaalt per periode het trainings- en toernooiprogramma. 

Judo Yushi TV: Ilse Buren wint zilver op de EYOF (jeugd Olympische Spelen)

 

 

Ondersteunende programma’s en begeleiding

Judo Yushi werkt samen met diverse partners en kan daardoor allerlei ondersteunende programma’s bieden. In de tab “partners” kun je daar meer over lezen. 

 

Veilig Sportklimaat

De gedragscode die is opgesteld binnen Judo Yushi geldt ook voor iedereen die traint in het Talentpartnerprogramma. De gedragscode is op 29 maart 2018 officieel vastgesteld door het bestuur van de stichting Judo Yushi Topsport. Klik hier voor de gedragscode veilig sportklimaat.

 

 

Trainen in het Talentpartnerprogramma

Het is mogelijk om bij Judo Yushi in het talentpartnerprogramma full-time te trainen, maar er zijn meerdere combinaties mogelijk in samenspraak met de trainersstaf en de eigen clubcoach! Van belang is dat het trainingsprogramma bewezen kwalitatief goed genoeg is en toewerkt naar de tospportfase van de judoka!

 

In onderstaande tabel staan alle trainingen van de leeftijdscategorieën -15/ -18/ -21/ +21 jaar die binnen het programma van het full time programma vallen:

 

 

Binnen het talentpartnerprogramma werken Judo Yushi, Topsport Haarlemmermeer en diverse organisaties en judoclubs allemaal samen om judoka’s maximaal te laten ontwikkelen naar topniveau.

 

Topsport Haarlemmermeer

Het Topsportloket Haarlemmermeer is de ondersteunende schakel in Haarlemmermeer tussen topsport en de topsportclubs. Topsport Haarlemmermeer ondersteunt en faciliteert het Talentpartnerprogramma van Judo Yushi en haar judoka’s met voorzieningen daar waar nodig. Het topsportloket heeft een groot netwerk en is onderdeel van het Olympisch Netwerk Noord-Holland.

 

gemeente Haarlemmermeer

Gemeente Haarlemmermeer geeft grote prioriteit aan de samenhang tussen sport, onderwijs en welzijn. Het talentpartnerprogramma en het topsportproject van Judo Yushi dragen bij aan deze beleidsdoelen en hebben het judo in de afgelopen jaren daardoor naar een hoger plan getild met als doel dat Topsport een voorbeeldfunctie heeft en daarmee een directe aanzuigende werking kan hebben voor breedtesport in Haarlemmermeer en indirect voor meer welzijn voor haar bewoners.  

 

scholen

Met diverse middelbare scholen in Haarlemmermeer heeft Judo Yushi een relatie opgebouwd waardoor het mogelijk is om deel te nemen aan de ochtendtraining(en) en waardoor het mogelijk is om maatwerk te leveren rondom deelname aan internationale toernooien. Er is actieve samenwerking met het Haarlemmermeerlyceum (Topsport Talentschool), het Herbert Vissers College (topsportvriendelijke school) en het Kaj Munk College (topsportvriendelijke school). Het kan verstandig zijn om bij de schoolkeuze rekening te houden met trainingsmogelijkheden.

 

Medisch team

Een goed medisch traject is van wezenlijk belang om bij blessures een judoka weer snel wedstrijdfit te krijgen. Daarom heeft Judo Yushi een eigen medisch traject opgezet en werkt daarbij samen met twee praktijken, namelijk Fysiotherapie ‘De Velden’ en Manual Fysion.

Bij de trainingen op maandag is er een fysioruimte vrijgemaakt bij de trainingslocatie van Judo Yushi, waar fysiotherapeuten van Fysiotherapie ‘De Velden’ een vast spreekuur hebben van 17.00 – 18.00 uur. Daarnaast worden judoka’s die deelnemen in de het Talentpartnerprogramma op de andere dagen met voorrang geholpen in de praktijk zelf.

Fysiotherapie ‘De Velden’ werkt veel met topsporters en krijgt ook regelmatig topsporters doorverwezen  van andere fysiotherapeuten. De praktijk beschikt over een groot netwerk van specialisten die inmiddels ook hun waarde hebben bewezen bij recente blessures van judoka die aan het programma deelnemen.

 

Bij blessures waarbij het nodig is dat een sportarts snel de blessure behandeld, werkt Judo Yushi samen met Topsport Haarlemmermeer zodat judoka’s snel terecht kunnen bij de sportartsen van de sportpoli van het Spaarne Gasthuis te Hoofddorp. 

 

Judo Yushi werkt ook samen met ManualFysion,  praktijk voor manuele therapie en (sport)fysiotherapie,  gevestigd in Amsterdam. ManualFysion is verbonden aan CTO Amsterdam en werkt samen met de sportartsen die zijn aangesloten bij de Sportartsengroep Amsterdam. Via ManualFysion is Judo Yushi in staat om judoka’s die extra faciliteiten nodig hebben direct te helpen.

 

SPORTVOEDING

Bij judo is ‘gewicht maken’ een belangrijk onderdeel om goed te kunnen presteren. Voeding is daarbij zeer belangrijk. Dat geldt zowel voor het toevoegen van gewicht en (indien nodig) het afvallen voor een gewichtsklasse. Op het gebied van voeding maakt de Judo Yushi via Topsport Haarlemmermeer gebruik van Gunilla Boomsma, sportdiëtiste en voedingsdeskundige. 

 

Judo Bond Nederland

Judo Yushi is officieel talentpartner van de Judo Bond Nederland in regio Noord-West. Judo Yushi biedt een door de Judo Bond Nederland erkend full time trainingsprogramma aan, waarin wordt gewerkt met de leerlijnen uit het meerjaren opleidingsplan van de JBN.

Na prestaties op meet- en kwalificatiemomenten kunnen judoka’s die trainen in het talentpartnerprogramma van Judo Yushi na goedkeuring van de trainingsstaf en de regiotrainer, deelnemen aan de regionale trainingen en in een latere fase aan nationale trainingen van de Judo Bond Nederland. De trainers van Judo Yushi zullen de judoka’s in de voorbereiding naar internationale kwalificatiemomenten en in samenwerking met de regiotrainer van de Judo Bond Nederland begeleiden. De regiotrainer van de Judo Bond Nederland is regelmatig aanwezig bij de trainingen in het kader van het Talentpartnerprogramma.

 

NL JUDO SAMENWERKINGSVERBAND

Judo Yushi werkt al jaren samen met sportinstituut Tom van der Kolk uit Alkmaar. Tom van der Kolk heeft een uitgebreid palmares met nationale en internationale prestaties. Zowel Judo Yushi als Tom van der Kolk delen een overeenkomstige visie als het gaat om talentontwikkeling. Door de samenwerking kan in een groter verband samen worden getraind, samen worden deelgenomen aan teamcompetities, internationale toernooien en kunnen we judoka’s die in een internationaal traject zitten (Europacups, EK, WK, EYOF) beter begeleiden. Judo Yushi en Tom van der Kolk presenteren zich internationaal in het NL JUDO samenwerkingsverband.

 

PARTNERSCHOLEN

Met een aantal clubs hebben we een structureel partnerschap. Judoka’s van deze clubs nemen deel aan het talentpartnerprogramma van Judo Yushi.  Partnerscholen binnen het Talentpartnerprogramma van Judo Yushi zijn:

Ben je niet lid van één van deze judoclubs, dan kun je ook deelnemen in overleg met de trainersstaf van Judo Yushi. Neem voor informatie contact op via info@judoyushi.nl