Meer info? +31 252 - 673711 | info@judoyushi.nl

11e Topjudotoernooi Haarlemmermeer 2020

Topjudotoernooi HaarlemmermeerDit jaar organiseren we de 11de editie van het Topjudotoernooi Haarlemmermeer. I.v.m. de coronamaatregelen zal het toernooi een iets andere opzet hebben als voorheen, maar we hopen na een afwezigheid van 2 jaar weer een mooi toernooi te kunnen organiseren. In de ochtend organiseren we het Judo  Yushi Jeugdtoernooi, in de middag het Topjudotoernooi Haarlemmermeer.  Het toernooi wordt mede mogelijk gemaakt door Nieuw Judopak en Lion Judogi.

Klik op een tab voor meer informatie:

 

 

Datum

N.a.v. de persconferentie van 8 december 2020 van het kabinet, blijkt dat een versoepeling van de maatregelen op korte termijn niet kan worden verwacht. Dit betekent dat ook in januari 2021 er nog geen wedstrijden georganiseerd kunnen worden. De datum van zondag 17 januari 2021 zal vervallen. Zodra het mogelijk is om het toernooi te organiseren nemen we met alle clubs die zich reeds hebben aangemeld weer contact op!

 

Plaats

Sporthal ‘De Estafette’, Helsinkilaan 1, 2152 KG te Nieuw-Vennep (15 minuten t.o.v. Schiphol). Telefoonnummer: 0252-432666

 

N.B. door de gewijzigde datum zal waarschijnlijk ook de locatie worden aangepast. Meer info volgt.

 

 

Leeftijden en gewichtklassen

Judo Yushi Jeugdtoernooi voor pupillen tot 12 jaar, geboren in (wordt nader bepaald)
  • gewichtklassen jongens en meisjes: -27 -30 -34 -38 -42 -46 +46 (bovengrens 51) kg
Topjudotoernooi Jeugd tot 15 jaar, geboren in (wordt nader bepaald)
  • gewichtklassen jongens: -34 -38 -42 -46 -50 -55 -60 +60 (bovengrens 66) kg
  • gewichtklassen meisjes: -36 -40 -44 -48 -52 -57 +57 kg  (bovengrens 63) kg
Topjudotoernooi Cadetten tot 18 jaar, geboren in (wordt nader bepaald)
  • gewichtklassen heren: -46 -50 -55 -60 -66 -73 -81 +81 kg (bovengrens 90 kg)
  • gewichtklassen dames: -44 -48 -52 -57 -63 +63 kg (bovengrens 70 kg)
 
 

Wedstrijdsysteem

Dubbele eliminatie. Poulesysteem bij 5 deelnemers of minder. Gewichtsklassen met drie deelnemers of minder zullen vervallen of worden samengevoegd met een andere gewichtsklasse.

 

 

Weging en gewichtswijzigingen

Alle deelnemers worden voor aanvang van de wedstrijden gewogen op het op de deelnemerskaart vermelde tijdstip. Indien mogelijk kan op de toernooidag tijdens een eerdere wegingsronde dan vermeld staat op de deelnemerskaart worden gewogen. Bij de weging vindt eveneens controle plaats van het judopaspoort en het betaalbewijs. Elke judoka mag zich twee keer melden bij de weging. Overschrijding van het gewicht met meer dan 300 gram heeft direct uitsluiting tot gevolg. Op zaterdag 21 november zal een extra wegingsronde plaatsvinden vanaf ca. 17.00 – 18.00 uur. Bij deze extra weging wordt geen enkele gewichtsoverschrijding getolereerd. Judoka’s die te zwaar zijn mogen op zondag alsnog twee keer wegen.

 

 

Inschrijven en inschrijfgeld

Uitgenodigd zijn alle judoka’s die lid zijn van een bij de Judo Bond Nederland aangesloten judoschool/vereniging en buitenlandse judoka’s die zijn aangesloten bij een sportbond die erkend is door de Internationale Judo Federatie.
 

Het maximale aantal deelnemers is ca. 340 judoka’s. Vanwege de coronamaatregelen, waardoor we rekening moeten houden met omloopsnelheid en ruimtegebruik laten we maximaal 16 deelnemers toe per gewichtsklasse en zijn de aantallen per leeftijd ook gelimiteerd. Eventueel registreren we per gewichtsklasse twee reserves, die kunnen deelnemen als er uitvallers zijn, dan wel als het programma ruimte toelaat voor deelname.

 

 

Inschrijfprocedure

Inschrijven gaat op de volgende wijze:

 

  1. Opgeven contactpersoon: elke judoschool kan één contactpersoon opgeven. De contactpersoon krijgt een formulier toegezonden. De contactpersoon kan via het toegezonden formulier deelnemers inschrijven tot het maximum van 20 deelnemers. Na acceptatie van de inschrijving zal een betaalverzoek gedaan worden. Let op: de inschrijving is pas definitief als de betaling is gedaan;
  2. Voorinschrijving: de inschrijving bestaat uit twee inschrijfperioden, een voorinschrijving en een algemene inschrijving. In de voorinschrijving (1 tot en met 15 september) krijgen judoka’s die op het NK tot 18 jaar in 2020 of het NK tot 15 jaar in 2019 een top 5 klassering hebben behaald de mogelijkheid om bij voorrang in te schrijven; 
  3. Algemene inschrijving: na twee weken kan iedereen inschrijven en hanteren we in principe een inschrijving op volgorde van binnenkomst. De start van de algemene inschrijving is 16 september, de uiterste inschrijfdatum is 22 oktober 2020;
  4. Betaling inschrijfgeld door de contactpersoon: het inschrijfgeld bestaat uit de inschrijving voor de judoka en een bijbehorende tribunevoucher. Bij de inschrijving reiken we per judoka op naam (van de judoka) één tribunevoucher uit, waarmee het mogelijk is om op de tribune plaats te nemen. Het inschrijfgeld voor deelname inclusief tribunevoucher bedraagt € 16,– per deelnemer. Met deze voucher kan alleen tijdens de betreffende groep waarin de judoka is ingedeeld op de tribune worden plaatsgenomen.
 
 
 
 
 

Publiek

Het aantal mensen dat tegelijk in de sporthal mag zijn is aan restricties gebonden. Wil je de wedstrijden volgen, kijk dan de livestream. Kom je toch naar de sporthal, dan is kijken gelimiteerd tot één persoon per judoka en alleen in het tijdsslot dat de judoka op de mat staat (dus niet tijdens de weegtijd).
 
Na het afzetten van de judoka bij de sporthal, meld je je bij Judo Yushi (Lucas Bolsstraat 7 gebouw 17), waar je een gezondheidsverklaring invult en die je tezamen met de voucher met daarop jouw persoonlijke gegevens inlevert. Je kan ter plekke naar de livestream kijken en eventueel wat drinken. Op het moment dat het tijdslot van de judoka daadwerkelijk van start gaat, mag je naar de sportzaal. Eerder dan dat tijdstip kun je daar niet naar binnen.
 
Let op: zonder voucher kom je de tribune niet op (dus vergeet de voucher niet mee te nemen)! Bij de entree vindt strikte controle plaats en worden geen toegangskaarten verkocht! Het heeft daarom ook geen zin om op de gok extra supporters of andere gezinsleden mee te nemen. Extra supporters, zowel kinderen als volwassenen, komen de tribune niet op! 
 
 
 

 

Programma

Het programma en de deelnemerskaarten met daaraan gekoppelde tribunevouchers zullen per e-mail uiterlijk 2 weken voor de toernooidatum aan de contactpersoon van de club worden toegestuurd.
 
 
 

 

Gewichtswijzigingen

Doordat we een strak tijdschema moeten hanteren, zullen we gewichtswijzigingen in principe niet toestaan en doe je mee in de klasse waarvoor je hebt ingeschreven. Een uitzondering kan worden gemaakt als er in een klasse die aanvangt in dezelfde leeftijdsgroep nog plaatsen beschikbaar zijn en er geen inbreuk wordt gemaakt op het programma. Een verzoek voor gewichtswijziging kan tot uiterlijk één week voor de toernooidatum door de contactpersoon worden verstuurd naar via topjudotoernooi@judoyushi.nl 
 
Op de dag zelf wordt niet overgeschreven naar een andere gewichtklasse.
 
 
 
 
 

Dan-punten

Op het Topjudotoernooi is het mogelijk om dan-punten te behalen.
 
 
 
 
 

Aansprakelijkheid en privacy statement

Deelname is op eigen risico. Judo Yushi of haar vrijwilligers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor blessures of voor in het ongerede geraakte eigendommen tijdens, vooraf of na afloop van het toernooi. Algemene voorwaarde deelname: Bij deelname aan het Judo Yushi Jeugdtoernooi geef je toestemming tot het plaatsen van foto’s en content op de officiële media van Judo Yushi (conform privacy statement punt 4).
 
 
 
 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de wedstrijdorganisatie op topjudotoernooi@judoyushi.nl
 
 
 

 
 
Contactpersonen van clubs die de inschrijving verzorgen kunnen zich aanmelden via topjudotoernooi@judoyushi.nl 
 
 

 

Doordat we een strak tijdschema moeten hanteren, zullen we gewichtswijzigingen in principe niet toestaan en doe je mee in de klasse waarvoor je hebt ingeschreven. Een uitzondering kan worden gemaakt als er in een klasse die aanvangt in dezelfde leeftijdsgroep nog plaatsen beschikbaar zijn en er geen inbreuk wordt gemaakt op het programma. Een verzoek voor gewichtswijziging kan tot uiterlijk één week voor de toernooidatum door de contactpersoon worden verstuurd naar via topjudotoernooi@judoyushi.nl 

Op de dag zelf wordt niet overgeschreven naar een andere gewichtklasse.

 

Uiterlijk 10 dagen voor het judotoernooi zal op deze pagina het programma zichtbaar zijn.

 

Via Judo Yushi TV zullen we een Livestream uitzenden van het toernooi. We zullen op de wedstrijddag een selectie maken van diverse wedstrijden. Uiteraard proberen we de finales zoveel mogelijk Live uit te zenden.

Abonneer via youtube op Judo Yushi TV en je krijgt automatisch de melding voor de Livestream.  Klik hier 

 

Als je uitgerust op het toernooi wilt verschijnen en graag dichtbij overnacht dan raden we onze hotelpartner aan. De Rustende jager is niet alleen heel dichtbij, maar ook veruit de goedkoopste.  

Bekijk hier alle informatie betreffende het hotel, de juiste beschikbaarheid en prijzen.

Maak de boeking via het systeem van De Rustende Jager om de beste prijzen en voorwaarden te ontvangen.

 

 

 

 

 

Het eindklassement van het toernooi wordt na het toernooi in PDF gepubliceerd en is op deze pagina te downloaden.