Meer info? +31 252 - 673711 | info@judoyushi.nl

Deze algemene voorwaarden behoren bij het inschrijfformulier van Judo Yushi. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

 1. Lidmaatschap
  Door het invullen van een volledig ingevuld inschrijfformulier bent u lid van Judo Yushi. Judo Yushi is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en aangesloten bij de Judo Bond Nederland.
 2. Betaling
  Bij deelname aan de lessen in een seizoen is er de verplichting om de contributie voor dat seizoen in zijn geheel te voldoen. In het eerste seizoen van het lidmaatschap worden slechts de resterende maanden van het seizoen in rekening gebracht.  U kunt kiezen voor betaling in één keer of gespreid per maand. Bij betaling in één keer dient de contributie in de eerste maand van het lidmaatschap en vervolgens in de eerste maand van elk nieuw seizoen (september) betaald te worden. Bij gespreide betaling wordt het bedrag in principe elke maand in het seizoen geïncasseerd. Indien een maand-incasso niet direct geïncasseerd kan worden, brengen wij administratiekosten in rekening. De contributie kan per seizoen worden aangepast. Bij aanvang van het lidmaatschap wordt éénmalig € 15,– inschrijfgeld in rekening gebracht.
 3. Afmelden
  Afmelding geschiedt altijd per einde seizoen. Afmelden voor afloop van het seizoen ontslaat u niet van de plicht de gehele contributie voor het lopende seizoen te betalen, ongeacht de wijze van betaling. Opzegging van het lidmaatschap dient voor 30 juni van het lopende seizoen plaats te vinden. Afmelden kan alleen via het online afmeldingsformulier op deze website. De afmelding is pas definitief als u een bevestiging per mail heeft ontvangen. Judo Yushi is te allen tijde gerechtigd het lidmaatschap stop te zetten.
 4. Aansprakelijkheid
  Deelname aan de judolessen, wedstrijden en aanverwante activiteiten geschiedt geheel voor eigen risico en aansprakelijkheid. Judo Yushi is eveneens niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of in ongerede geraakte eigendommen.
 5. Feestdagen en vakanties
  Het judoseizoen loopt van september tot en met juni. Op officiële feestdagen vinden geen judolessen plaats. Tijdens schoolvakanties kan het lesrooster worden gewijzigd en/of kunnen judolessen vervallen of worden samengevoegd.
 6. Lidmaatschap Judo Bond Nederland (JBN)
  Gelijktijdig met uw inschrijving bij Judo Yushi bent u vanaf 7 jaar verplicht om lid te worden van de JBN. Zonder dit lidmaatschap kunt u niet aan examens en wedstrijden deelnemen. De kosten voor dit lidmaatschap zijn NIET bij de contributie inbegrepen en worden apart door de JBN geïncasseerd. Het lidmaatschap van de JBN is een persoonlijk lidmaatschap. Als service regelt Judo Yushi wel de aan- en afmelding. Afmelden kunt u ook rechtstreeks bij de JBN doen. Kijk voor info, tarieven en voorwaarden op www.jbn.nl/lidmaatschap.
 7. Privacy Statement
  Judo Yushi heeft een separate privacy statement opgesteld. In het Privacy statement staat belangrijke informatie over de persoonsgegevens die Judo Yushi gebruikt, op welke manier en waarom, conform de Europese Privacywetgeving zoals deze is vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Bij strijdigheid tussen de bepalingen van het Privacy statement en de algemene voorwaarden, gaan de bepalingen van het Privacy statement voor op de algemene voorwaarden. Klik hier voor het privacy statement.
 8. Slapend Lidmaatschap
  In het geval van een langdurige blessure is het mogelijk om tijdelijk gebruik te maken van een slapend lidmaatschap. De minimale vereisten zijn dat de blessure minimaal drie maanden moet duren en bij het begin van de blessure wordt aangevraagd en voorzien van een begeleidende brief van de behandelend arts of fysiotherapeut. Het slapend lidmaatschap gaat dan in na drie maanden. Het is niet mogelijk met terugwerkende kracht een slapend lidmaatschap voor een blessure aan te vragen. Bij een slapend lidmaatschap wordt geen contributie geretourneerd, maar verrekend met de volgende contributieperiode nadat weer is gestart met de judolessen (in de regel het daaropvolgende judoseizoen).