Meer info? +31 252 - 673711 | info@judoyushi.nl

Op deze pagina lees je de algemene huisregels in combinatie met het veiligheidsprotocol dat is opgesteld op basis van de noodverordening van de veiligheidsregio Kennemerland, die momenteel van kracht is vanwege de corona-pandemie.

 

Protocol en Huisregels

 

Lees het protocol goed door! Het niet volgen van het protocol betekent dat niet kan worden deelgenomen aan de lessen. We zullen ook streng erop toezien dat iedereen slippers bij zich heeft!

corona protocol en huisregels Judo Yushi