Meer info? +31 252 - 673711 | info@judoyushi.nl

 
 

12e Topjudotoernooi Haarlemmermeer 2022

Dit jaar organiseren we de 11de editie van het Topjudotoernooi Haarlemmermeer. Na een mooie “corona” editie in 2021 kunnen we dit jaar naar alle waarschijnlijkheid weer een bruisend toernooi organiseren op 18 september 2022. Het toernooi wordt mede mogelijk gemaakt door Nieuw Judopak en Lion Judogi.

 

Klik op een tab voor meer informatie:

 

 

Datum

zondag 18 september

 

Plaats

Sporthal de Estafette

Adres: Helsinkilaan 1 te Nieuw-Vennep

Telefoon: 0252 432 666

 

 

Leeftijden en gewichtsklassen

Pupillen tot 12 jaar, geboren in 2011 en 2012 
  • gewichtsklassen jongens: -27 -30 -34 -38 -42 -46 -50 +50 (bovengrens 55) kg
  • gewichtsklassen meisjes: -25 -28 -32 -36 -40 -44 -48 +48 (bovengrens 53) kg
Jeugd tot 15 jaar, geboren in 2008, 2009 en 2010
  • gewichtsklassen jongens: -34 -38 -42 -46 -50 -55 -60 -66 +66 (bovengrens 73) kg
  • gewichtsklassen meisjes: -32 -36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 +63 (bovengrens 70) kg
Cadetten tot 18 jaar, geboren in 2005, 2006 en 2007
  • gewichtsklassen heren: -46 -50 -55 -60 -66 -73 -81 -90 kg, +90 (bovengrens 99 kg)
  • gewichtsklassen dames: -44 -48 -52 -57 -63 -70  +70 (bovengrens 78 kg)
Topklasse vanaf 18 jaar, geboren in 2004 of eerder
  • gewichtsklassen heren: -55 -60 -66 -73 -81 -90 -100  +100 kg
  • gewichtsklassen dames: -48 -52 -57 -63 -70 -78 +78 kg
 

Wedstrijdsysteem

Dubbele eliminatie met minimaal één herkansing bij 6 of meer deelnemers.
 
Poulesysteem bij 5 of 4 deelnemers.
 
Gewichtsklassen met drie deelnemers of minder zullen vervallen of worden samengevoegd met een andere gewichtsklasse. 

 

 

Dan-punten
Op het Topjudotoernooi is het mogelijk om dan-punten te behalen.
 
 
 
 

Coaches

Het aantal beschikbare coachkaarten die per club worden verstrekt zijn gebaseerd op het aantal deelnemers per club. 
 
Wij volgen het beleid van de centrale overheid en de plaatselijke verordening wat betreft Corona. Op dit moment zijn er geen restricties en dat ligt ook niet in de verwachting voor september. Indien er restricties in de verordening worden opgelegd dan zullen we die strikt volgen.
 
 
 
 

Publiek

Onder normale omstandigheden is publiek toegestaan op de tribune. De entreekosten zijn 3 euro per persoon. Kaarten kunnen online of op de dag bij de kassa worden aangeschaft.
 
Tijdens de coronapandemie is het aantal personen dat tegelijk in de sporthal mag zijn aan restricties gebonden. Wij volgen het beleid van de centrale overheid en de plaatselijke verordening. Let op: als de regels veranderen, kan ook het toegangsbeleid voor publiek worden aangepast.

 

 
 

Aansprakelijkheid en privacy statement

Deelname is op eigen risico. Judo Yushi of haar vrijwilligers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor blessures of voor in het ongerede geraakte eigendommen tijdens, vooraf of na afloop van het toernooi.
 
Bij deelname aan het Topjudotoernooi geef je automatisch toestemming tot het plaatsen van foto’s, film en content op de officiële media van Judo Yushi (conform privacy statement punt 4).
 
 
 
 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de wedstrijdorganisatie op TopjudotoernooiHaarlemmermeer@gmail.com
 
 
 

 
Uitgenodigd zijn alle judoka’s die lid zijn van een bij de Judo Bond Nederland aangesloten judoschool/vereniging en buitenlandse judoka’s die zijn aangesloten bij een sportbond die erkend is door de Internationale Judo Federatie.
 

Het maximale aantal deelnemers is ca. 600 judoka’s. We registreren per gewichtsklasse reserves, die kunnen deelnemen als er uitvallers zijn, dan wel als het programma ruimte toelaat voor extra deelname. Prestaties op Nederlandse kampioenschappen en European Cups kunnen worden meegewogen.

Het inschrijfgeld is 15 euro per deelnemer.

Inschrijven gaat via de toernooi-website van de Judo Bond Nederland. 
 
 
De uiterste inschrijfdatum is 15 augustus 2022
 

 
Alle deelnemers worden voor aanvang gewogen op het op de deelnemerskaart vermelde tijdstip. Indien mogelijk kan op de toernooidag tijdens een eerdere wegingsronde dan vermeld staat op de deelnemerskaart worden gewogen. Bij de weging vindt controle plaats van het judopaspoort en het betaalbewijs van de Judo Bond Nederland. Elke judoka mag zich twee keer melden bij de weging. Overschrijding van het gewicht wordt toegestaan tot maximaal 300 gram boven de gewichtsklassegrens.
 
Op zaterdag  voor de toernooidag zal een extra wegingsronde plaatsvinden vanaf ca. 16.30 tot 17.30 uur. Bij de zaterdagweging is de maximale toegelaten gewichtsoverschrijding per gewichtsklasse 100 gram. Judoka’s die te zwaar zijn mogen op zondag alsnog twee keer wegen.
 
Doordat we een strak tijdschema moeten hanteren, zullen we gewichtswijzigingen in principe niet toestaan en doe je mee in de klasse waarvoor je hebt ingeschreven. Overschrijven naar een andere gewichtsklasse kan alleen als dat programmatisch mogelijk is. Er is dus geen garantie dat je met een gewichtsoverschrijding kan deelnemen. Zorg voor goed gewichtsmanagement en geef een mogelijke overschrijding tijdig door. Het is mogelijk om gewichtswijzigingen door te geven tot en met de donderdag voor de toernooidag. 
 
Een verzoek voor gewichtswijziging kan door de contactpersoon van de club worden verstuurd naar 

 

Het programma met deelnemers wordt uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het toernooi gecommuniceerd aan de contactpersonen van de deelnemende clubs/scholen. 

Klik hier voor het pdf-document met de weegtijden en de early-start tijden per categorie (wordt uiterlijk 10 dagen voor het toernooi gepubliceerd)

 

 

Via Judo Yushi TV zullen we een Livestream uitzenden van zoveel mogelijk finales. Bekijk de livestreams op de volgende media:

Abonneer via youtube op Judo Yushi TV en je krijgt automatisch de melding voor de Livestream.  Klik hier 

Koop hier uw toegangskaart (vanaf ca. medio augustus). U kunt in combinatie met een toegangskaart ook een T-shirt van deze editie van het Topjudotoernooi Haarlemmermeer aanschaffen. 

 

 

 

Het eindklassement van het toernooi wordt na het toernooi in PDF gepubliceerd en is op deze pagina te downloaden.