Meer info? +31 252 - 673711 | info@judoyushi.nl

 
 

11e Topjudotoernooi Haarlemmermeer 2021

Dit jaar organiseren we de 11de editie van het Topjudotoernooi Haarlemmermeer. I.v.m. de coronamaatregelen zal het toernooi een iets andere opzet hebben als voorheen, maar we hopen na een afwezigheid van 3 jaar weer een mooi toernooi te kunnen organiseren. Het toernooi wordt mede mogelijk gemaakt door Nieuw Judopak en Lion Judogi.

 

Klik op een tab voor meer informatie:

 

 

Datum

zondag 21 november 2021 

 

Plaats

Sporthal Het Spectrum
Adres: Assumburg 1 te Hoofddorp
Telefoon: 023-5692929

 

 

Leeftijden en gewichtklassen

Jeugd tot 15 jaar, geboren in 2007, 2008 en 2009
  • gewichtsklassen jongens: -34 -38 -42 -46 -50 -55 -60 -66 +66 (bovengrens 73) kg
  • gewichtsklassen meisjes: -32 -36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 +63 (bovengrens 70) kg
Cadetten tot 18 jaar, geboren in 2004, 2005 en 2006
  • gewichtsklassen heren: -46 -50 -55 -60 -66 -73 -81 -90 kg, +90 (bovengrens 99 kg)
  • gewichtsklassen dames: -44 -48 -52 -57 -63 -70  +70 (bovengrens 78 kg)
Topklasse vanaf 18 jaar, geboren in 2001 of eerder
  • gewichtsklassen heren: -55 -60 -66 -73 -81 -90 -100  +100 kg
  • gewichtsklassen dames: -48 -52 -57 -63 -70 -78 +78 kg
 

Wedstrijdsysteem

Dubbele eliminatie met minimaal één herkansing bij 6 of meer deelnemers.
 
Poulesysteem bij 5 of 4 deelnemers.
 
Gewichtsklassen met drie deelnemers of minder zullen vervallen of worden samengevoegd met een andere gewichtsklasse. 

 

 

Weging en gewichtswijzigingen

Alle deelnemers worden voor aanvang van de wedstrijden gewogen op het op de deelnemerskaart vermelde tijdstip. Indien mogelijk kan op de toernooidag tijdens een eerdere wegingsronde dan vermeld staat op de deelnemerskaart worden gewogen. Bij de weging vindt eveneens controle plaats van het judopaspoort en het betaalbewijs van de Judo Bond Nederland. Elke judoka mag zich twee keer melden bij de weging. Overschrijding van het gewicht wordt toegestaan tot maximaal 300 gram boven de gewichtsklassegrens.
 
Op zaterdag  voor de toernooidag zal een extra wegingsronde plaatsvinden vanaf ca. 16.30 tot 17.30 uur. Bij de zaterdagweging is de maximale toegelaten gewichtsoverschrijding per gewichtsklasse 100 gram. Judoka’s die te zwaar zijn mogen op zondag alsnog twee keer wegen.

 

 

Inschrijven en inschrijfgeld

Uitgenodigd zijn alle judoka’s die lid zijn van een bij de Judo Bond Nederland aangesloten judoschool/vereniging en buitenlandse judoka’s die zijn aangesloten bij een sportbond die erkend is door de Internationale Judo Federatie.
 

Het maximale aantal deelnemers is ca. 400 judoka’s. We registreren per gewichtsklasse reserves, die kunnen deelnemen als er uitvallers zijn, dan wel als het programma ruimte toelaat voor extra deelname. Prestaties op Nederlandse kampioenschappen en European Cups kunnen worden meegewogen. 

Het inschrijfgeld is 12 euro per deelnemer.

 

 

Inschrijfprocedure

Inschrijven gaat via de toernooi-website van de Judo Bond Nederland. 
 
De uiterste inschrijfdatum is 22 oktober 2021.
 
 
 

Coaches

Het aantal beschikbare coachkaarten die per club worden verstrekt zijn gebaseerd op het aantal deelnemers per club. 
 
Tijdens de coronapandemie is het aantal personen dat tegelijk in de sporthal mag zijn aan restricties gebonden. Wij volgen het beleid van de centrale overheid en de plaatselijke verordening. Let op: als de regels veranderen, kan ook het toegangsbeleid voor coaches worden aangepast.
 
 
 
 

Publiek

Onder normale omstandigheden is publiek toegestaan op de tribune. De entreekosten zijn 3 euro per persoon. Kaarten kunnen online of op de dag bij de kassa worden aangeschaft.
 
Tijdens de coronapandemie is het aantal personen dat tegelijk in de sporthal mag zijn aan restricties gebonden. Wij volgen het beleid van de centrale overheid en de plaatselijke verordening. Let op: als de regels veranderen, kan ook het toegangsbeleid voor publiek worden aangepast.
 
 

 

Programma

Het programma zal per e-mail uiterlijk 2 weken voor de toernooidatum aan de contactpersoon van de club worden toegestuurd.
 
 

 

Gewichtswijzigingen

Doordat we een strak tijdschema moeten hanteren, zullen we gewichtswijzigingen in principe niet toestaan en doe je mee in de klasse waarvoor je hebt ingeschreven. Overschrijven naar een andere gewichtsklasse kan alleen als dat programmatisch mogelijk is. Er is dus geen garantie dat je met een gewichtsoverschrijding kan deelnemen. Zorg voor goed gewichtsmanagement en geef een mogelijke overschrijding tijdig door. Het is mogelijk om gewichtswijzigingen door te geven tot en met de donderdag voor de toernooidag. 
 
Een verzoek voor gewichtswijziging kan door de contactpersoon van de club worden verstuurd naar topjudotoernooi@judoyushi.nl 
 
 
 
Dan-punten
Op het Topjudotoernooi is het mogelijk om dan-punten te behalen.
 
 
 
 

Aansprakelijkheid en privacy statement

Deelname is op eigen risico. Judo Yushi of haar vrijwilligers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor blessures of voor in het ongerede geraakte eigendommen tijdens, vooraf of na afloop van het toernooi.
 
Bij deelname aan het Topjudotoernooi geef je automatisch toestemming tot het plaatsen van foto’s, film en content op de officiële media van Judo Yushi (conform privacy statement punt 4).
 
 
 
 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de wedstrijdorganisatie op topjudotoernooi@judoyushi.nl
 
 
 

 
Inschrijven gaat via de toernooi-website van de Judo Bond Nederland. 
 
 
De uiterste inschrijfdatum is 22 oktober 2021.
 

 

Doordat we een strak tijdschema moeten hanteren, zullen we gewichtswijzigingen in principe niet toestaan en doe je mee in de klasse waarvoor je hebt ingeschreven. Overschrijven naar een andere gewichtsklasse kan alleen als dat programmatisch mogelijk is. Er is dus geen garantie dat je met een gewichtsoverschrijding kan deelnemen. Zorg voor goed gewichtsmanagement en geef een mogelijke overschrijding tijdig door. Het is mogelijk om gewichtswijzigingen door te geven tot en met de donderdag voor de toernooidag. 
 
Een verzoek voor gewichtswijziging kan door de contactpersoon van de club worden verstuurd naar topjudotoernooi@judoyushi.nl 

 

Het programma met deelnemers wordt uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan het toernooi gecommuniceerd aan de contactpersonen van de deelnemende clubs/scholen. 

Klik hier voor het pdf-document met de weegtijden en de early-start tijden per categorie 

 

 

Via Judo Yushi TV zullen we een Livestream uitzenden van alle finales. In 2022 zal het ook mogelijk zijn om per mat een livestream te zien. Bekijk de livestreams op de volgende media:

 

Livestream van de finalemat en van de andere matten op Judo Yushi TV LIVE: https://judoyushi.nl/tv/live/

 

Livestream van de finalemat via Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=pZS5fLbJHEw

 

Abonneer via youtube op Judo Yushi TV en je krijgt automatisch de melding voor de Livestream.  Klik hier 

Koop hier uw toegangskaart. U kunt in combinatie met een toegangskaart ook een T-shirt van deze editie van het Topjudotoernooi Haarlemmermeer aanschaffen. 

Topjudotoernooi toegangskaart en t-shirt

 

 

 

Het eindklassement van het toernooi wordt na het toernooi in PDF gepubliceerd en is op deze pagina te downloaden.