Meer info? +31 252 - 673711 | info@judoyushi.nl

11e Topjudotoernooi Haarlemmermeer 2021

Dit jaar organiseren we de 11de editie van het Topjudotoernooi Haarlemmermeer. I.v.m. de coronamaatregelen zal het toernooi een iets andere opzet hebben als voorheen, maar we hopen na een afwezigheid van 3 jaar weer een mooi toernooi te kunnen organiseren. Het toernooi wordt mede mogelijk gemaakt door Nieuw Judopak en Lion Judogi.

We krijgen momenteel vragen of het toernooi doorgaat, maar we kunnen melden dat we het Topjudotoernooi komende zondag kunnen organiseren, echter zonder publiek. Nadere informatie over toegang wordt met de contactpersonen van de deelnemende clubs gecommuniceerd. De clubs krijgen vouchers voor rij-ouders. Ouders zonder voucher krijgen GEEN toegang. Het heeft ook geen zin om extra publiek of kinderen mee te nemen. Ook zij krijgen geen toegang!

 

Klik op een tab voor meer informatie:

 

 

Datum

zondag 21 november 2021 

 

Plaats

Sporthal Het Spectrum
Adres: Assumburg 1 te Hoofddorp
Telefoon: 0235692929

 

 

Leeftijden en gewichtklassen

Jeugd tot 15 jaar, geboren in 2007, 2008 en 2009
  • gewichtklassen jongens: -34 -38 -42 -46 -50 -55 -60 -66 +66 (bovengrens 73) kg
  • gewichtklassen meisjes: -32 -36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 +63 (bovengrens 70) kg
Cadetten tot 18 jaar, geboren in 2004, 2005 en 2006
  • gewichtklassen heren: -46 -50 -55 -60 -66 -73 -81 -90 kg, +90 (bovengrens 99 kg)
  • gewichtklassen dames: -44 -48 -52 -57 -63 -70  +70 (bovengrens 78 kg)
Junioren tot 21 jaar, geboren in 2001, 2002 en 2003
  • gewichtklassen heren: -55 -60 -66 -73 -81 -90 -100  +100 kg
  • gewichtklassen dames: -48 -52 -57 -63 -70 -78 +78 kg
 

Wedstrijdsysteem

Dubbele eliminatie. Poulesysteem bij 5 deelnemers of minder. Gewichtsklassen met drie deelnemers of minder zullen vervallen of worden samengevoegd met een andere gewichtsklasse. 

 

 

Weging en gewichtswijzigingen

Alle deelnemers worden voor aanvang van de wedstrijden gewogen op het op de deelnemerskaart vermelde tijdstip. Indien mogelijk kan op de toernooidag tijdens een eerdere wegingsronde dan vermeld staat op de deelnemerskaart worden gewogen. Bij de weging vindt eveneens controle plaats van het judopaspoort en het betaalbewijs. Elke judoka mag zich twee keer melden bij de weging. Overschrijding van het gewicht met meer dan 300 gram heeft direct uitsluiting tot gevolg. Op zaterdag 20 november zal een extra wegingsronde plaatsvinden vanaf ca. 17.00 – 18.00 uur. Bij deze extra weging wordt geen enkele gewichtsoverschrijding getolereerd. Judoka’s die te zwaar zijn mogen op zondag alsnog twee keer wegen.

 

 

Inschrijven en inschrijfgeld

Uitgenodigd zijn alle judoka’s die lid zijn van een bij de Judo Bond Nederland aangesloten judoschool/vereniging en buitenlandse judoka’s die zijn aangesloten bij een sportbond die erkend is door de Internationale Judo Federatie.
 

Het maximale aantal deelnemers is ca. 350 judoka’s. Vanwege de coronamaatregelen, waardoor we rekening moeten houden met omloopsnelheid en ruimtegebruik laten we maximaal 16 deelnemers toe per gewichtsklasse en zijn de aantallen per leeftijd ook gelimiteerd. Eventueel registreren we per gewichtsklasse reserves, die kunnen deelnemen als er uitvallers zijn, dan wel als het programma ruimte toelaat voor deelname. Prestaties op Nederlandse kampioenschappen kunnen worden meegewogen. 

Het inschrijfgeld is 15 euro per deelnemer.

 

Inschrijfprocedure

Inschrijven gaat via de toernooi-website van de Judo Bond Nederland. 
 
 
De uiterste inschrijfdatum is 22 oktober 2021.
 
 

Coaches

Het aantal mensen dat tegelijk in de sporthal mag zijn is aan restricties gebonden. Wij volgen het beleid van de centrale overheid en de plaatselijke verordening. 
 
Coaches die welkom zijn moeten een geldige testverklaring hebben, in de vorm van een vaccinatiebewijs (QR-code), herstelbewijs of geldige officiële negatieve testuitslag niet ouder dan 24 uur.
 
Let op: als de regels veranderen, zal ook het toegangsbeleid kunnen worden aangepast.
 
 
 
 

Publiek

Er mag momenteel geen publiek bij het toernooi zijn. Wij volgen daarin het beleid van de centrale overheid en de plaatselijke verordening vanuit de Veiligheidsregio. 
 
De clubs krijgen vouchers voor rij-ouders. Ouders zonder voucher krijgen GEEN toegang. Het heeft ook geen zin om extra publiek of kinderen mee te nemen. Ook zij krijgen geen toegang!
 
 

 

Programma

Het programma zal per e-mail uiterlijk 2 weken voor de toernooidatum aan de contactpersoon van de club worden toegestuurd.
 
 
 

 

Gewichtswijzigingen

Doordat we een strak tijdschema moeten hanteren, zullen we gewichtswijzigingen in principe niet toestaan en doe je mee in de klasse waarvoor je hebt ingeschreven. Een uitzondering kan worden gemaakt als er in een klasse die aanvangt in dezelfde leeftijdsgroep nog plaatsen beschikbaar zijn en er geen inbreuk wordt gemaakt op het programma. Een verzoek voor gewichtswijziging kan tot uiterlijk één week voor de toernooidatum door de contactpersoon worden verstuurd naar via topjudotoernooi@judoyushi.nl 
 
Op de dag zelf wordt niet overgeschreven naar een andere gewichtklasse.
 
 
 
 
 

Dan-punten

Op het Topjudotoernooi is het mogelijk om dan-punten te behalen.
 
 
 
 
 

Aansprakelijkheid en privacy statement

Deelname is op eigen risico. Judo Yushi of haar vrijwilligers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor blessures of voor in het ongerede geraakte eigendommen tijdens, vooraf of na afloop van het toernooi. Algemene voorwaarde deelname: Bij deelname aan het Judo Yushi Jeugdtoernooi geef je toestemming tot het plaatsen van foto’s en content op de officiële media van Judo Yushi (conform privacy statement punt 4).
 
 
 
 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de wedstrijdorganisatie op topjudotoernooi@judoyushi.nl
 
 
 

 
Inschrijven gaat via de toernooi-website van de Judo Bond Nederland. 
 
 
De uiterste inschrijfdatum is 22 oktober 2021.
 

 

Doordat we een strak tijdschema moeten hanteren, zullen we gewichtswijzigingen in principe niet toestaan en doe je mee in de klasse waarvoor je hebt ingeschreven. Een uitzondering kan worden gemaakt als er in een klasse die aanvangt in dezelfde leeftijdsgroep nog plaatsen beschikbaar zijn en er geen inbreuk wordt gemaakt op het programma. Een verzoek voor gewichtswijziging kan tot uiterlijk één week voor de toernooidatum door de contactpersoon worden verstuurd naar via topjudotoernooi@judoyushi.nl 

Op de dag zelf wordt niet overgeschreven naar een andere gewichtklasse.

 

Het programma is inmiddels gecommuniceerd naar de contactpersonen van de deelnemende clubs/scholen. 

Klik hier voor het pdf-document met de weegtijden

 

 

Via Judo Yushi TV zullen we een Livestream uitzenden van alle finales. De finales vinden plaats op mat 3. Als op mat 3 geen wedstrijden plaatsvinden zullen we een selectie maken van diverse wedstrijden op andere matten. 

 

Livestream via Judo Yushi TV LIVE: https://judoyushi.nl/tv/live/

 

Livestream via Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=pZS5fLbJHEw

 

Abonneer via youtube op Judo Yushi TV en je krijgt automatisch de melding voor de Livestream.  Klik hier 

Koop hier uw toegangskaart. U kunt in combinatie met een toegangskaart ook een T-shirt van deze editie van het Topjudotoernooi Haarlemmermeer aanschaffen. 

Als gevolg van de lock-down is het vooralsnog niet mogelijk om toegangskaarten aan te schaffen. Meer informatie over toegang voor eventueel extra coaches/begeleiders of rij-ouders wordt gecommuniceerd naar de clubs!

Topjudotoernooi toegangskaart en t-shirt

 

 

 

Het eindklassement van het toernooi wordt na het toernooi in PDF gepubliceerd en is op deze pagina te downloaden.