Algemene voorwaarden lidmaatschap Judo Yushi

Algemene voorwaarden lidmaatschap en informatieboekje

Judo Yushi mail met informatieboekje

Iedereen die een proefmaand doet krijgt in de loop van de proefmaand digitaal een boekje met informatie en algemene voorwaarden gemaild. Bij de mail zit een link naar het digitale inschrijfformulier. Het inschrijfformulier graag uiterlijk de laatste lesdag van de proefmaand invullen!

Heeft u de proefmaand afgerond maar (nog) geen mail met informatieboekje ontvangen, mail dan met info@judoyushi.nl en het wordt direct naar u gemaild.

Algemene voorwaarden lidmaatschap Judo Yushi

Hieronder staan de algemene voorwaarden vermeld die behoren bij het lidmaatschap. Onderstaande tekst is dezelfde tekst als in het informatieboekje dat u ontvangt voorafgaand aan het lidmaatschap.
In het informatieboekje staat echter nog veel meer informatie over het lidmaatschap. Heeft u het informatieboekje nog niet ontvangen, mail dan met info@judoyushi.nl en het wordt direct naar u gemaild.

a. Lidmaatschap

Door het invullen van een volledig ingevuld inschrijfformulier bent u lid van Judo Yushi. Judo Yushi is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en aangesloten bij de Judo Bond Nederland.

b. Betaling

In het eerste seizoen van het lidmaatschap worden slechts de resterende maanden van het seizoen in rekening gebracht. De betaling van de contributie geschiedt d.m.v. automatische incasso of I-deal. U kunt kiezen voor betaling in één keer of gespreid per maand. Bij incasso in één keer dient de contributie in de eerste maand van het lidmaatschap en vervolgens in de eerste maand van elk nieuw seizoen (september) betaald te worden. Bij gespreide betaling wordt het bedrag in principe elke maand in het seizoen geïncasseerd. Indien een maand-incasso niet direct geïncasseerd kan worden, kunnen wij administratiekosten in rekening brengen. De contributie kan per seizoen worden aangepast. Bij aanvang van het lidmaatschap wordt éénmalig € 15,– inschrijfgeld in rekening gebracht.

c. Afmelden

Afmelding geschiedt altijd per einde seizoen. Afmelden voor afloop van het seizoen ontslaat u niet van de plicht het gehele lidmaatschapsbedrag voor het lopende seizoen te betalen, ongeacht de wijze van betaling. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per mail en voor 1 augustus van het volgende seizoen plaats te vinden. Judo Yushi is te allen tijde gerechtigd het lidmaatschap stop te zetten.

 

d. Aansprakelijkheid

Deelname aan de judolessen, wedstrijden en aanverwante activiteiten geschiedt geheel voor eigen risico en aansprakelijkheid. Judo Yushi is eveneens niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of in ongerede geraakte eigendommen.

 

e. Feestdagen en vakanties

Het judoseizoen loopt van september tot en met juni. Op officiële feestdagen vinden geen judolessen plaats. Tijdens schoolvakanties kan het lesrooster worden gewijzigd en/of kunnen judolessen vervallen of worden samengevoegd.

 

f. Lidmaatschap Judo Bond Nederland (JBN)

Gelijktijdig met uw inschrijving bij Judo Yushi bent u vanaf 6 jaar verplicht om lid te worden van de JBN. Zonder dit lidmaatschap kunt u niet aan examens en wedstrijden deelnemen. De kosten voor dit lidmaatschap zijn NIET bij de contributie inbegrepen en worden apart door de JBN geïncasseerd. Het lidmaatschap van de JBN is een persoonlijk lidmaatschap. Als service regelt Judo Yushi wel de aanmelding. Afmelden is echter uw eigen verantwoordelijkheid en dient u rechtstreeks bij de JBN te doen. Kijk voor info, tarieven en voorwaarden op www.jbn.nl/lidmaatschap.

 

g. Privacy Statement

Judo Yushi heeft een separate Privacy Statement opgesteld. In het Privacy statement staat belangrijke informatie over de persoonsgegevens die Judo Yushi gebruikt, op welke manier en waarom, conform de Europese Privacywetgeving zoals deze is vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Bij strijdigheid tussen de bepalingen van het Privacy statement en de algemene voorwaarden, gaan de bepalingen van het Privacy statement voor op de algemene voorwaarden. Klik hier voor het Privacy Statement.

 

Klik hier om terug te keren naar het inschrijfformulier